טבלת השוואה השקעה יחיד מול קבוצה

סכום מינימום 100,000 Euro

מס'

נושא 

יחיד / פרטי 

קבוצת  רוכשים

מינימום 5-10 איש 

1

נכס מתאים כולל רישום  בלשכת המקרקעין קרואטיה

2

תשואה טובה 

3

רווחיות  משופרת 

4

עידוד השקעות משופר

5

הלוואות ועידוד עסקי מקרנות  עסקיות 

6

הטבות מס 

7

הקטנת   סיכונים 

8

הגדלה והעצמה/ 

 מכפיל כוח  

סיכום 

  •  למשקיע בודד  אפשרות לבצע עסקה עם תשואה /החזר השקעה טובה  .
  •  לקבוצת  משקיעים   (כ 10  אנשים )יש מכפיל כוח לקניית  נכס גדול  יותר .
  •  קבלת  הטבות מס ועידוד השקעות מהיר וגדול  יותר . 
  •  לאלה שאינם  מעוניינים להתעסק בניהול  ניתן להפעיל  חברת  ניהול ואחזקה או לחלופין  לגייס ניהול  מקומי כולל עובדים .